Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Nagusta rugulosa Stål, 1859.

syn to Zelus goedeli Kolenati, 1857.

Reference: Stål, C. 1859, Till kännedom om Reduvini - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar sextonde årgången, No. 8, p. 375.
Return to species-list.