Swedish Museum of Natural History

Types of HeteropteraTliponius rugifer Stål, 1860.

syn to Homoeocerus nigricornis Germar, 1837

Reference: Stål, C. 1860, Till kännedomen om Coreida - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens förhandlingar sextonde årgången, No. 9, p. 465.
Return to species-list.