Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Proxys rhododactylus Vollenhoven, 1868.

syn to Berecynthus delirator (Fabricius, 1787).

Reference: Vollenhoven, S. 1868, Diagnosen vaan einige nieuwe soorten van Hemipterea, Heteroptera - Versl. Meded. Wetensch. Amsterdam. Afd. Natuurk. (2) 2, p. 180.
Return to species-list.