Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Basicryptus russatus Stål, 1854.

syn to Basicryptus gibbosus Dallas, 1851

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 224-225.
Return to species-list.