Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Alloeochrus rufinervis Reuter, 1905.

Reference: Reuter, O. M. 1905, Ad cognitionem Capsidarum Aethiopicarum III - Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. vol. 47, N:o 21, Helsingfors, p. 6.
Return to species-list.