Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Agerrus remipes Stål, 1859.

syn to Heteroscelis servillei de Castelnau, 1832

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.434-435.
Return to species-list.