Swedish Museum of Natural History

Types of HeteropteraClavigralla pulchra Stål, 1855.

Reference: Stål, C. 1855, 3. Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången pp. 185-186.
Return to species-list.