Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Strachia ponderosa Stål, 1854.

syn to Vulsirea violacea Fabricius, 1803

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.233.
Return to species-list.