Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Capsus pellucens Boheman, 1852.

syn to Capsus pygmaeus Zetterstedt, 1838.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Nya Svenska Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar nionde årgången, No. 4, pp. 75-76.
Return to species-list.