Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Solenostethium pallescens Stål, 1858.

syn to Solenostethium sehestedi Fabricius, 1803

Reference: Stål, C. 1858, Orthoptera och Hemiptera från södra Afrika - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.310.
Return to species-list.