Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Harpactor patruelis Stål, 1855.

syn to Rhynocoris erythrocnemis Germar, 1837

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 42.
Return to species-list.