Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Pycanum pretiosum Stål, 1854.

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.234.
Return to species-list.