Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Nysius pubescens Sahlberg, 1868.

syn to Heterogaster punctipennis Herrich-Schaeffer, 1838.

Reference: Sahlberg, J. 1868, Entomologiska anteckningar från en resa i sydöstra Karelen sommaren 1868. I. Orthoptera och Hemiptera - Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar, 9, p. 170.
Return to species-list.