Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Narnia pallidicornis Stål, 1870.

Reference: Stål, C. 1870, Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Nionde bandet, Första häftet. pp. 166-167.
Return to species-list.