Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Choerocoris personatus Stål, 1854.

syn to Graptocoris aulicus Germar, 1837

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 210.
Return to species-list.