Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Glypsus pictiventris Stål, 1854.

syn to Glypsus concpicuus Westwood, 1837

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 213-214.
Return to species-list.