Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Galgulus pulcher Stål, 1854.

syn to Gelastocoris oculatus Fabricius, 1803

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.239.
Return to species-list.