Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Dictyotus plebejus Stål, 1860.

syn to Pentatoma caenosa Westwood, 1837

Reference: Stål, C. 1860, Hemiptera Species novas descripsit - Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden, Vetenskapliga iakttagelser vol II, Zoologi, del 1, insecta, 1860. pp. 222-223.
Return to species-list.