Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Brachysandalus punctorius Stål, 1866.

Reference: Stål, C. 1866, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, pp. 260-261.
Return to species-list.