Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Apiomerus proteus Stål, 1872.

syn to Apiomerus ochropterus Stål, 1866.

Reference: Stål, C. 1872, Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Tionde bandet, N:o 4. p. 96.
Return to species-list.