Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Anisops perpulcher Stål, 1855.

Reference: Stål, C. 1855, 4. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 89.
Return to species-list.