Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhaphigaster pallido-conspersa Stål, 1859.

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp. 437-438.
Return to species-list.