Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhaphigaster orbuz Stål, 1854.

syn to Nezara viridula Linnaeus, 1758

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 221.
Return to species-list.