Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Mononyx obscurus Stål, 1854.

syn to Nerthra nepaeformis Guérin-Méneville, 1843

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p. 239.
Return to species-list.