Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aethus opacus Stål, 1854.

syn to Macroscytus brunneus Fabricius, 1803

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 214.
Return to species-list.