Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Melanocyrphus obscuripennis Stål, 1874.

syn to Lygaeus tripunctatus Dallas, 1852.

Reference: Stål, C. 1874, Enumeratio Hemipterorum, Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden, 4 - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Tolfte bandet, N:o 1. p. 112.
Return to species-list.