Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Gerris orba Stål, 1860.

syn to Gerris remigis Say, 1832

Reference: Stål, C. 1860, Hemiptera Species novas descripsit - Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden, Vetenskapliga iakttagelser vol II, Zoologi, del 1, insecta, 1860. pp. 264-265.
Return to species-list.