Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Phonoctonus nigrofasciatus Stål, 1855.

syn to Phonoctonus fasciatus de Beauvois, 1805

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 43.
Return to species-list.