Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhyparochromus natalensis Stål, 1855.

syn to Paromius gracilis Rambur, 1839

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 34.
Return to species-list.