Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Belostoma niloticum Stål, 1854.

syn to Lethocerus griseus Mayer, 1853

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. pp. 240-241.
Return to species-list.