Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Fitchia nigrovittata Stål, 1867.

syn to Fitchia aptera Stål, 1859

Reference: Stål, C. 1867, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, p. 296.
Return to species-list.