Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Phytocoris nigriceps Boheman, 1852.

syn to Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Nya Svenska Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar nionde årgången, No. 4, pp. 67-68.
Return to species-list.