Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera



Homoeocerus melanocnemis Stål, 1859.

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.439-440.
Return to species-list.