Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Neuroctenus medius Bergroth, 1894.
Reference: Bergroth, E. 1894, Fortsatta bidrag till Aradidernas kännedom. - Entomologisk tidskrift, femtonde årgången, Stockholm. pp. 113-114.
Return to species-list.