Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Mucanum maculigerum Stål, 1859.

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p. 438.
Return to species-list.