Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Plaeogaster modestus Stål, 1854.

syn to Astinus m-album Amyot & Serville, 1843

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.238.
Return to species-list.