Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aradus moestus Reuter, 1872.

syn to Aradus aterrimus Fieber, 1864.

Reference: Reuter, O. M. 1872, Skandinaviens och Finlands Aradider - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugonionde årgången, No. 5, p. 59.
Return to species-list.