Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Hypselopus linearis Stål, 1855.

syn to Trichocnemus maculatus Thunberg, 1822

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången pp. 29-30.
Return to species-list.