Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Callidea lanius Stål, 1854.

syn to Scutellera fasciata Panzer, 1798

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.231.
Return to species-list.