Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Psallus lapponicus Reuter, 1874.

Reference: Reuter, O. M. 1874, Nya Svenska Capsider - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar trettiondeförsta årgången, No. 4, p. 47.
Return to species-list.