Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Ponsila luctans Stål, 1859.

syn to Ponsila severini Montandon 1893

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.433-434.
Return to species-list.