Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Nabis lativentris Boheman, 1852.

syn to Nabis mirmicoides O. Costa, 1834.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Entomologiska anteckningar under en resa i Södra Sverige 1851 - Kongliga Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1851, pp. 111-112.
Return to species-list.