Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Peirates lugubris Stål, 1858.

syn to Cleptocoris strepitans Rambur, 1842

Reference: Stål, C. 1858, Orthoptera och Hemiptera från södra Afrika - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p. 318.
Return to species-list.