Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Callidea jactator Stål, 1854.

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. pp.231-232.
Return to species-list. Philia jactator (Insecta: Heteroptera, Scutelleridae)

Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Callidea jactator Stål, 1854.

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. pp.231-232.
Return to species-list.