Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Agatharcus jalloides Stål, 1876.

Reference: Stål, C. 1876, Enumeratio Hemipterorum, Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden, 5 - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Fjortonde bandet, N:o 4. p. 76.
Return to species-list. Agatharcus jalloides (Insecta: Heteroptera, Pentatomidae)

Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Agatharcus jalloides Stål, 1876.

Reference: Stål, C. 1876, Enumeratio Hemipterorum, Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden, 5 - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Fjortonde bandet, N:o 4. p. 76.
Return to species-list.