Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Sphagiastes horrificus Stål, 1855.

syn to Blapton ramentaceus Stål, 1853

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 43.
Return to species-list.