Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Mictis grallatoria Stål, 1855.

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången pp. 27-28.
Return to species-list.