Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhaphigaster flavulus Stål, 1854.

syn to Piezodorus pallescens Germar, 1847

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 221.
Return to species-list.