Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aristippus fenestratus Stål, 1866.

Reference: Stål, C. 1866, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, pp. 299-300.
Return to species-list.