Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Gargaphia fasciata Stål, 1873.

syn to Gargaphia tiliae Walsh, 1864.

Reference: Stål, C. 1873, Enumeratio Hemipterorum, Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden, 3 - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Elfte bandet, Andra häftet, 1873. p. 125.
Return to species-list.